Bråtebrann i veiløs bygd i Høyanger

Bråtebrann ut av kontroll i Høyanger.