Seks dager på frifot var alt vanetyven fikk denne gang

Nå ryker mannen inn igjen etter grovt tyveri. Det blir hans 34. dom.