• GåRDSGUTTENE: Det er godt å rake i bakken når augustsolen varmer. Johan Molton (til v.) har vært gårdsgutt på Helgeseter i snart 50 år, mens Erik Framholt er blant de yngste beboerne.

Barnehjemmet der barna ble

Helgeseter ble etablert som barnehjem for 60 år siden. Så ble barna boende.