Vaksdal kommune sliter med å få ryddet opp i skrot og gamle båter som ligger som en vrakhaug på Stamnes Motorverkstad i tettstedet Stamnes.

I over ti år har naboer fortvilt over rustent metall og deler av båter og biler som er lagret på eiendommen til Bjarne Olav Eidsnes. Nå tyder mye på at det vil gå lang tid uten opprydding.

Vaksdal kommune leter fremdeles etter en fremgangsmåte for å få eieren til å renske opp i området.

Naboer har resignert

- Jeg har forstått at naboene nærmest har resignert. Og jeg ser at mange, med god grunn, kritiserer kommunen for å ikke ha gode nok virkemidler til å få gjort noe, sier ordfører Eirik Haga (Ap) i Vaksdal.

Før sommeren vedtok kommunen ny reguleringsplan for området. Her foreslås det at området blir omgjort til småbåthavn, og åpner også for bygging av en dypvannskai. Det mener kommunen kan gi Stamnes Motorverkstad mulighet for en ny og mer moderne drift av kaiområdet.

Men Bjarne Olav Eidsnes i Stamnes Motorverkstad har lagt inn innsigelse mot reguleringsplanen, og mener den er i strid med slik han ønsker å bruke området.

Oppgitte lokalpolitikere har vurdert mulighet for å ekspropriere hele området, men det vil trolig koste for mye og være en for omfattende prosess.

Søker hjelp

Ordføreren håper nå miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland kan hjelpe. Han er derfor i ferd med å innkalle Fylkesmannens miljøvernsjef til et møte for å diskutere mulighetene.

- Vi må ta en total gjennomgang av hvilke redskaper kommunen kan bruke for å rydde opp. Vi må utarbeide en god strategi for en fremgangsmåte. Jeg mener Stamnes er en perle i Osterfjord-systemet, men slik det ser ut nå kan vi ikke ha det, sier Haga.

Han mener området er en skam for bygden.

- Jeg har for mange båter

Bjarne Olav Eidsnes, som overtok området i 1999, sier han er innforstått med at han har for mange båter. Han sier han har forståelse for at noen synes det ser skjemmende ut.

- Betyr det at du har tenkt å rydde opp nå?

AMPERT: Her på Stamneshella langt inne i Osterfjorden ligger verkstedet og opplagsstedet for båter som en verkende byll. Stemningen er amper mellom bygdefolk og Stamnes Motorverkstad.
Leif Gullstein

- Det kunne jeg tenkt meg, men jeg rekker rett og slett ikke over det. Jeg har ryddet noe, men kunne ha gjort mer. Jeg driver næring, har ti personer i arbeid og har selv mer enn 200 seilingsdager i året. Fraktebåtnæringen er en bransje med pressede marginer. Vi har to skip i trafikk som frakter sand og asfalt. Skal dette gå rundt, må vi ta de oppdragene vi kan få, sier Eidsnes.

- Håper du egentlig kommunen skal ekspropriere hele området?

- Nei, det er ikke i henhold til mine interesser. Jeg er helt avhengig av en plass til båtene. Jeg driver lovlig virksomhet, og følger de regler og lover som gjelder. Jeg vil ha en god dialog med kommunen.

- Kommunen sier det er du som stadig utsetter møtene de innkaller til?

- Det er riktig at møtedatoene til nå ikke har passet. Jeg har derfor utsatt to møter, men det er ikke riktig at jeg ikke ønsker dialog, sier Eidsnes.

Han mener kommunen og noen bygdefolk forsøker å knekke ham.

Fjorden inn til Stamnes er isfri hele vinteren. Stedet ligger nær Oster Pukk og Sand på Eikefet der skipslastene ofte hentes og frakteskutene henter oppdrag.

- Vaksdal kommune trenger også private som vil drive næringsvirksomhet i kommunen. Det bør de tenke på når de kritiserer meg, sier Eidsnes.