— Flere har kommet tilbake til oss og fortalt at de har brukt sprayen. Dette skjedde senest for et par dager siden, i undergangen like bortenfor her, sier Hugo Torjussen, daglig leder på Strax-huset.

I juni startet utdelingen av nalokson til brukere og pårørende i Bergen. Nesesprayen inneholder en motgift som virker umiddelbart ved overdoser på opioider. Ved overdoser på andre stoffer har nalokson ingen effekt.

— Vi får veldig gode tilbakemeldinger og opplever at folk er glade for tilbudet. Det gjør at vi også er fornøyde, sier Torjussen.

Må alltid tilkalle ambulanse

Hittil er over 90 nesesprayer delt ut fra Strax-huset. Alle som får motgiften må gjennom opplæring som blant annet dreier seg om hvordan man kan kjenne igjen en overdose på opioider.

Torjussen understreker at ambulanse alltid skal tilkalles.

_78A0893.jpg

— Nalokson skal ikke erstatte medisinsk hjelp. Her snakker vi mer om et supplement i en kritisk situasjon, sier han.

Utdelingen av nalokson er et pilotprosjekt i regi av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og en del av nasjonal overdosestrategi. I tillegg til utdelingen på Strax-huset i Bergen, foregår det utdeling i tilsvarende miljø i Oslo.

Utvider tilbudet

Nalokson har lenge vært i bruk i ambulansetjenesten, i injeksjonsform. Det nye med prosjektet er at brukerne selv og deres pårørende nå får tilgang til stoffet, gjennom en nesespray.

— Vi fortsetter utdelingen utover høsten. Etter hvert vil vi også oppsøke andre, for eksempel botilbud, for å nå grupper som vanligvis ikke ferdes på Strax-huset, sier Hugo Torjussen.

Hvert år dør ca. 260 personer av overdoser i Norge. Bergen og Oslo sto for nesten 40 prosent av disse dødsfallene.