• KRITISERER DATALAGRING: Måten Møhlenpris skole registrerer og lagrer elevenes atferd får Datatilsynet og foreldre til å reagere. Foreldre ved skolen mener også at skolen og kommunen har vært altfor dårlige til å informere om hvordan registeret fungerer. Tom Are Trippestad er far til barn på Møhlenpris. Han mener Atferdssenteret har misledet foreldrene. FOTO: Odd E. Nerbø

Foreldre ut mot atferdsregister

Foreldre mener Møhlenpris skoles måte å registrere ungenes oppførsel på gjør barna om til potensielle banditter.