- En sterkt uønsket situasjon

Ola Jøsendal ved Avdeling for rusmedisin mener tettere oppfølging vil kunne hindre salg av Subutex og metadon i rusmiljøet.