• FRA LØRDAG MORGEN KAN DET VÆRE STOPP. Vekterne sitter i megling. FOTO: Espen Bakken.

Vekterstreik?

Vekterne kan gå ut i streik på fredag. Nordsjøtrafikken stoppes.