Vil stenge dørene under anbudshøring

Hensynet til ansatte som risikerer politianmeldelse, gjør at sentrale politikere i Bergen vil holde høringen om anbudsskandalen uten publikum.