Kraftig pollenspredning

Allergikernes skrekkdager er i gang på både Øst- og Vestlandet. Spredningen av bjørkepollen tar av nå.