Kjøpesenter over til karbidfabrikken

Det vert kjøpesenter på tomta til Odda Smelteverk, men ikkje ved cyanamiden. Planane vert flytta over til sørenden av tomta, til området ved karbidfabrikken.