• NABOER: Til høyre er Sandviken Brannstasjon. De rykket ut til trehuset til venstre i bildet. Foto: Sonja Ystaas.

To meter brannutrykning

Pipebrann hos brannstasjonens nabo.