• UTSKJELT: Svære tre, mye kvist. Her ser vi Stig Kjoberg Almås (frå v.), Kianoosh Jebelli og Frode Kloster i Tre & Hage hogge sitkagran på Fitjar i 2010. Tresorten er utskjelt langs kysten fordi den vokser og sprer seg så fort. De samme egenskapene gjør at den også binder svært mye CO2.

Sier nei til sitkagran

Regjeringen vil kun tillate utplanting av norske planteslag. - Mot all fornuft, hevder tidligere landbruksminister.