Styreformann i Hardangerbrua A/S, Einar Lutro, sier det vil bli nødvendig å forlenge nedbetalingstiden dersom kravet fra Veidekke når frem.

Konflikten mellom Veidekke og Statens vegvesen har vært innom forliksrådet i Hardanger, men uten resultat. Nå har Veidekke tatt ut stevning ved Hardanger tingrett. Entreprenørselskapet mener betongarbeidet var så omfattende at den opprinnelige kontraktsummen på 331 millioner kroner ikke var tilstrekkelig.

Ekstraregning på hele 150 millioner kroner er en svært høy ekstraregning sammenlignet med kontrakten som ble inngått.

Alt ansvar for betong

Veidekke hadde ansvaret for alt betongarbeid på broen som omfattet blant annet de to brotårnene som er over 200 meter høye, og ikke minst broportalene.

Prosjektkleder i Statens vegvesen, Bente Johnsen Aase, er tilbakeholden med kommentarer. Hun bekrefter at Veidekke presenterte kravet tidlig i år, og at det siden har pågått en prosess rundt saken.

— Veidekke har nå tatt ut stevning og vi jobber akkurat nå med å svare på kravet.

— Er Statens vegvesen innstilt på å betale noe av ekstraregningen?

— Slik spørsmål ønsker jeg ikke å svare på i den situasjonen som er nå. Vi er midt i prosessen.

Svært kompleks jobb

Også kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke er knapp med informasjon, men bekrefter at det nå er tatt ut stevning.

— Det er en svært høy ekstraregning Veidekke serverer. Hva gikk galt?

— Slike krav begrunnes med endringer i jobben som er utført og tilleggsarbeider som kommer til. Kravet er sammensatt av en rekke forhold, og vi konstaterer at de bestrides av motparten. Dessverre oppstår iblant slike situasjoner med komplekse prosjekter. Dette var et prosjekt med veldig komplekse løsninger med høye brotårn, broportaler og forankring av brokabler.

— Ble oppgaven med Hardangerbrua for kompleks?

— Nei, slett ikke. Broen står der ferdig, og resultatet ble knallbra. Men det var noen utfordringer underveis, sier Dieset.

Prosjektleder Bente Johnsen Aase mener at selv om Statens vegvesen skulle havne i en situasjon der noen ekstraregninger må betales, vil totalprisen for Hardangerbua ikke overstige styringsrammen for prosjektet på 2,7 milliarder kroner.

Venter på sluttregningen

Styreformann i Hardangerbrua, Einar Lutro, har allerede utfordringer med sviktende trafikktall over broen. Etter broens første tolv hele måneder med full drift, er gjennomsnittlige passeringer pr. døgn 1650 biler. Da broen ble vedtatt bygget, var forutsetningen at 1950 biler i skulle passere i døgnet.

Nå risikerer Lutro i tillegg å få en stor ekstraregning å forholde seg til.

— Vi er kjent med konflikten, men broselskapet er ikke part i den. Og ettersom saken ikke er avsluttet, er det også for tidlig å si hva de endelige konsekvensene blir, sier Lutro.

Han mener det kan ta år før rettsvesenet setter punktum for konflikten mellom Statens vegvesen og Veidekke.

— Det er først når vi har mottatt alle sluttregninger vi ser hva den endelige nedbetalingstiden blir, sier Lutro.