Semitrailer med stein veltet utfor E39

Politi og ambulanser rykket ut til arbeidsulykkke i Gaular.