Fant dynamitt i Rådalen

Entreprenøren støtte på gammel dynamitt, som gikk i luften.