• (1/2)
    DRAS OPP: Her er bergingsmannskaper i ferd med å få bilen opp på veien igjen. FOTO: DMMØGSTER

- Bilen skulle vært avskiltet

Byggmesterens bil var begjært avskiltet da han kjørte av veien på Austevoll. I passasjersetet satt lærlingen, som døde. Bilen var full av mangler ulykkesdagen.