Naboene må selv finne ut av det

Bergen kommune mente skuret ikke representerte fare for helse og sikkerhet, og overlot til naboene å finne ut av det.