I desember i fjor ble den tidligere rektoren fra Sogn og Fjordane dømt i Gulating lagmannsrett for å ha sett på barneporno. Tidligere på høsten ble han avskjediget fra kommunen på grunn av straffesaken som var reist mot ham. I februar neste år skal saken opp i arbeidsretten. Målet for rektoren er å prøve å få jobben tilbake.

— Ugyldig avskjedigelse

— Avskjedigelsen er ugyldig på to grunnlag. Den viktigste er at han ikke har sett på barneporno, og det skal vi bevise i arbeidsretten. Vi har fire vitner og sakkyndige som mener han ikke har gjort det, sier mannens advokat, Louis Anda til BT.

Det andre grunnlaget, ifølge Anda, er prosessen da kommunens administrasjonsutvalg (AU) vedtok at rektoren skulle avskjediges.

— Utvalget bestemte at han skulle sies opp uten å ha sett hele rapporten fra vår sakkyndige som konkluderer med at min klient ikke har sett på barneporno. De fikk kun et resymé, sier Anda.

Dømt i to instanser

Mannen ble tiltalt i januar 2011, dømt i tingretten oktober 2012, og dommen ble opprettholdt av lagmannsretten i fjor.

I dommen står det at retten finner det bevist at mannen, som da var rektor, planmessig har gjort seg kjent med minst 16 bilder som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn, samt at han hadde to filmer.

Ifølge Louis Anda skal arbeidsretten ta en egen vurdering av om klienten hans har skaffet seg barneporno, uavhengig av dommen fra strafferetten.— Han bestrider ikke at en rektor som har sett på barneporno, skal avskjediges. Han bestrider at han har sett på barneporno, sier Anda.

Advokaten forklarer dette med at mannen har gått inn på lovlig pornografi, og at disse siden har formet egne søkeord som går inn i netthistorikken på maskinen.

- Vanskelig sak

Ordføreren i kommunen forteller at saken har vært svært vanskelig.

— Vi må bare vente og se hva som skjer i arbeidsretten og så ta det derfra, sier ordføreren.

— Er det aktuelt for dere å gjeninnsette en rektor som er dømt for å ha sett på barneporno?

— Det er vanskelig å uttale seg om eventuelle utfall. Akkurat å gjeninnsette ham som rektor, kan bli en utfordring.

Kritisk til saksbehandling

Advokat Louis Anda er også kritisk til at medlemmene av administrasjonsutvalget hadde bestemt på forhånd at vedtaket om avskjedigelsen skulle være enstemmig. Han har kontaktet AU-medlemmer og fått bekreftet at tre av dem skal ha vært mot avskjedigelsen ved en prøveavstemning, men dette kommer ikke frem i møteprotokollen.

— Dette er udemokratisk og en trussel mot rettssikkerheten. Det viser en ukultur i hvordan kommunen opererer overfor hvilke fakta som skal frem og at alle skal være lojale og føye seg etter flertallet, sier Anda.

- Godt nok utredet

Rådmann i den aktuelle kommunen sier at dommen fra lagmannsretten gjør kommunen trygg på vurderingen som ble gjort da rektoren ble avskjediget.

— Saken ble godt nok utredet fra vår side, og det som står i protokollen, gjelder. I noen sammenhenger er det nødvendig å gjennomføre prøveavstemninger om man mener vedtaket skal være enstemmig. Det ble diskutert blant medlemmene i forkant, sier rådmannen.

Advokat Anda har senere fått refs av etikkutvalget i Advokatforeningen fordi han tok kontakt med AU-medlemmene.

— Om Anda er opptatt av lokaldemokratiet, blir måten han oppførte seg på oppfattet som en trussel mot det, sier rådmannen.

Dommen fra straffesaken er rettskraftig etter at Høyesterett avviste anken. Louis Anda forteller at denne uken sendes en anke på straffesaken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

— Vi peker på en rekke saksbehandlingsfeil, og med denne anken anser vi ikke den norske dommen som rettskraftig, sier Anda.