Norges teknologigründere går tunge tider i møte etter at regjeringen prioriterte bort nye såkornfond, skal vi tro de allerede etablerte fondene.

— Ved siste opptelling var det minst et 50-talls lovende selskaper på vent for en investering fra et nytt fond - det ser ikke lyst ut for dem nå, sier Sveinung Hole, leder av Sarsia Seed med tilholdssted i Bergen.

Såkornfond opprettes på mandat fra staten for å investere i gründerprosjekter som allerede er kommersialiserbare. De er spesialiserte i bransjer, og er kjennetegnet av at staten forplikter å bidra med like mye som private investorer.

Sarsia Seed ble opprettet i 2007 og har investert hovedsakelig i medisinske teknologiselskaper. Nå tror de resultatet blir fall i gründervirksomheten.

— Ingen andre såkornfond investerer i medisinsektoren. Utenlandske investorer og industri er meget villig til å investere sammen med oss, men uten oss er det ingen som bygger den kommersielle broen, sier Hole.

Oppfordrer investorene til å bidra

Regjeringen varsler i statsbudsjettet for 2015 en satsing på nye ideer, sier næringsminister Monica Mæland (H). Satsingen innebærer en totaloverføring til innovasjonsrettet virksomhet på over 250 millioner kroner på neste års statsbudsjett (se faktaboks). Det er derimot fortsatt kapitalmangel i vekstfasen til bedriftene, erkjenner næringsministeren.

— Det er helt klart et behov for såkornfond, men i denne omgang valgte vi å prioritere annerledes. Regjeringen vil satse på dette, men det må skje stegvis.

— Dere får flere ideer ut, men de trenger fortsatt mer hjelp for å kunne nå ut til markedene?

— Vi er nødt til å kvalitetssikre ordningene vi allerede har. Statsbudsjettet for 2015 innebærer et solid løft for innovasjonsrettet virksomhet, spesielt i bedriftene, men det er ikke nok for fremtiden.

Hun oppfordrer Norges investorer til et dugnadsløft for norsk næringsliv.

— Vi har ikke en rik tradisjon for risikokapital i Norge, og det må endres. Flere private investorer burde investere i vekstbedrifter.

- Vi har et ansvar for å bidra

Kjendisinvestor og tidligere kaffekonge Herman Friele tror Bergens næringsliv er klar for et nytt såkornfond.

— Jeg har selv satt penger inn i såkornfond, og føler det er et ansvar å bidra. Folk som har ledig kapital har et større ansvar for å ta risiko enn andre.

Friele var ikke klar over at regjeringen har prioritert ned nye såkornfond ved neste års statsbudsjett.

— Dette synes jeg er dumt. Jeg hadde håpet og trodd at Bergen skulle fått et såkornfond. Det finnes mye kapital i Bergen, og jeg opplever at flere investorer har ønske om og lyst til å investere i såkornfond.

— Det er heller ikke få prosjekter på Vestlandet som trenger såkornkapital.

Problematisk valg av regjeringen

Oslo Tech er teknologiinkubator for gründere i Osloregionen, og er et samarbeidsprosjekt mellom Univeristetet i Olso og det private næringsliv. De deler Sarsias skepsis til regjeringens valg.

— Regjeringen har bevisst valgt å satse på flere ideer, i steder for å få de gode ideene som allerede er der ut i markedet. Det er problematisk, sier adm. direktør Karl-Christian Agerup.

— Er det ikke nye ideer vi skal leve av?

— Det hjelper ikke med nye ideer, hvis de ikke blir kommersialisert. Selskaper tørker ut av kapitalmangel i dag, sier Agerup.

Han er overrasket over regjeringens valg.

— Det er ganske overraskende, fordi dette har til nå fremstått som en vellykket investering fra regjeringens side. Med et lite subsidieelement bidrar man til mange hundre millioner kroner i privat egenkapital til teknologiselskaper, sier han.

Sender klare signaler

Innovasjon Norge opplever at regjeringen sender klare signaler med neste års statsbudsjett.

— Trekker vi fra kuttene har vi fått, har vi en nettoøkning på 144 millioner kroner ved neste års budsjett. Størstedelen kommer gjennom etablererstilskudd sier adm. direktør Anita Krohn Traaseth.

— Kuttene i statsbudsjettet innebærer at Innovasjon Norge må redusere særskilt satsing overfor reiseliv, marin og maritime næringer. Disse næringene har vært og vil være satsningsområder for Innovasjon Norge og flere selskaper og bedrifter fra disse næringen kan benytte våre andre ordninger på utvikling, forsikrer hun.

Hun lover en tydeligere linje og mer bistand til gründerne for å øke kompetansen i etableringsfasen.

— Det handler ikke bare om kapitaltørke, men vi må sørge for at grundere raskere får avklart sitt markedspotensiale. Vi har fått 100 millioner kroner til det! På sikt vil dette bidra til å tiltrekke andre investorer, raskere.

Trenger flere såkornfond

Traaseth deler såkornfondenes bekymring for gründere i den kommersialiserbare fasen.

— Vi ønsker også en økning i såkornfondene, men det blir feil å si at det ikke har blitt gjort noe i budsjettet for å styrke denne viktige tidligfasen. Det er overført millioner til nye etableringstilskudd. Det er en god start.

ANSVAR: - Folk som har ledig kapital har et større ansvar for å ta risiko enn andre, mener Herman Friele.
ØRJAN DEISZ
monica 1.jpg
HÅVARD BJELLAND