• (1/3)
    FULL STOPP: Her i grantrærne endte hoppet for den mannlige fallskjermeleven. FOTO: 2211-TIPSER

Landet i grantre med fallskjerm

Uheldig fallskjermelev feilberegnet landing, reddet av brannvesenet.