Hofstad står i andre etasje i eit gammalt murhus i Skostredet i Bergen sentrum. Det er lite som minner om ein bar i det nakne rommet han står i, men så seint som i fjor, var det nettopp nattklubben Ovenpå som lokka folk hit.

No er det selskapet Bergenworks som snart flyttar inn i lokalet. Midt i oppussinga gjorde imdlertid leiar i selskapet, Christian Erichsen, ei oppdaging av dei sjeldne.

– Vi var midt under rivinga av spegelen bak baren her då eit svært bilete dukka opp. Det er heilt tydeleg at det skal førestille sjøbodene i Bergen.

ENTUSIASTISK: Christian Erichsen i Bergenworks seier han er svært nysgjerrig på historia bak biletet av det som kan sjå ut som gamle sjøboder i Bergen.
Tor Høvik

– Eit mysterium

Biletet av det Erichsen meiner kan vere sjøboder i Bergen, er fleire meter breitt, og kan sjå ut som ein illustrasjon av Bergen i full brann.

Erichsen seier han blei svært oppglødd då han oppdaga kunsten som låg godt gøymt inne i veggen. Han blei ikkje mindre gira då han etter nokre dagar fekk beskjed om at det hadde dukka opp enno eit måleri under oppussinga.

Denne gongen eit svært bilete av tre nakne kvinner.

– Vi blei mildt sagt overraska. Det er jo veldig spesielle måleri. Eg er utruleg nysgjerrig på kva tid dei stammar frå, og ikkje minst kven som har måla dei.

Erichsen fått besøk av fylkeskonservator Hofstad i Hordaland Fylkeskommune. Håpet er at han kan seie noko meir om historia til bygget, og ikkje minst noko om historia bak kunsten i veggen.

SKOSTREDET: Nattklubben Ovenpå stengde dørene etter tjue års drift. No skal bygget i Vestre Skostredet i Bergen brukast til kontorplass.
Tor Høvik

Sjeldan vare

Hofstad har gjort leksene sine før han kjem til staden. Han kan fortelje at denne delen av bygget blei bygd i år 1840. Huset i Vestre Skostredet, var i følgje Hofstad truleg ein del av eit viktig handelsområde i Bergen sentrum på den tida.

Dei siste tjue åra er det nattklubben Ovenpå som heldt til i bygget, men på 1970 – og 80-talet var det den populære bergenskafeteriaen Mekka, som heldt til i huset.

– Dette er verkeleg spanande. Det er sjeldan det dukkar opp bilete som er gøymt inne i veggane i gamle bygg, seier Hofstad då han får sjå måleria.

Han fattar størst interesse for arkitekturbiletet av Bergen, og meiner det kan stamme frå tidleg 1900-talet.

– Det er litt jugendstil på det. Det store spørsmålet her er jo kven som har måla desse bileta, men der har eg ingen ekspertise dessverre, seier Hofstad.

PIKANT: Nedst til høgre på biletet av dei tre nakne kvinnene kan ein skimte initialane HCK, samt årstalet 95.
Tor Høvik

Mistenkjer målemeister Nordahl

BT håpar derimot at Leiar for samlingsforvaltninga ved Kode kunstmuseum, Knut Ormhaug, kan fortelje meir om kven kunstnarane kan vere. Og sjølvsagt om dei to bileta har verdi av noko slag.

Ormhaug slår raskt fast at bilete av tre nakne kvinnene er frå nyare tid. Ein signatur nedst i høgre hjørnet, viser initialane HCK – 95.

– Kven denne HCK er, har eg inga meining om, men nokon Rembrandt er han ikkje.

Biletet av Bergen by er utan tvil eldre, meiner Ormhaug.

– Eg er langt ifrå skråsikker, men det kan stamme frå kring 1910.

Han seier biletet truleg er måla av ein handverkar.

– Det har kanskje vore måla og vist fram i ei form for forsamlingslokale. Utsmykkinga får tankane til å gå i retning av målemeister Andreas Nordahl, mannen som har måla bileta som er på veggane i Bryggestuen Restaurant, seier Ormhaug.

Om bileta har nokon verdi i kroner og øre, vil han ikkje spekulere i.

BERGEN? Ekspertar som har sett på biletet meiner det skal førestille Bergen.
Tor Høvik

– Det er vanskeleg å seie, men dei kan gi ein verdi til bygningen. Det er utruleg kor mykje omtanke folk får når det blir funne slike bilete.

Bilete av det som truleg er Bergen, er måla rett på veggen. Ormhaug trur det har vore vist fram i ei eller anna form for forsamlingslokale på eit tidspunkt.

Om få veker opnar dørene i det nyoppussa kontorlandskapet i Skostredet. Erichsen i Bergenworks håpar at kunsten som har dukka opp skal pryde dei nye kontorlokala.

– Biletet av Bergen og sjøbodene har eg veldig lyst at skal vere her vidare. Biletet av dei nakne damene er eg litt meir usikker på.

– Eg håpar i alle fall vi kan finne fram til kven som har måla dei.

  • Har du tips? Kontakt journalisten her.
GODT GØYMT: Biletet av det som kan minne om Bergen by i brann, blei funne då spegelen bak den gamle baren til Ovenpå blei rive vekk.
Tor Høvik