I dag vil Høyre, KrF og Venstre forfatte et felles brev til Frps bystyregruppe og avslå Frps krav om en fremtidig plass i byrådet.

— Hvis dette blir utfallet, regner vi oss for fristilt fra samarbeidsavtalen, sier Frps gruppeleder Liv Røssland.

I så fall risikerer Frp å bli loppet for politiske verv.

Da Frp for to år siden sa seg villig til å støtte byrådet, fikk partiet betalt i form av flere posisjoner enn det størrelsen skulle tilsi.

Frp har blant annet ledervervet i Bergen Bygg og Eiendom (BBE), samt styrelederen i Gaia Trafikk og BIR. Pluss at partiets gruppeleder Liv Røssland leder komité for helse- og sosial.

I et brev til Røssland skriver gruppelederne for Høyre, KrF og Venstre at hvis avtalen brytes «må også de fremforhandlede verv være gjenstand for revidering».

Særlig Høyre ga fra seg posisjoner da Frp skulle kjøpes som støtteparti.

- Omvalg på alt

Trusselen om å miste makt og innflytelse tar Røssland med stor ro.

— I så fall får de kreve omvalg på alt. Det blir opp til bystyret å ta stilling til. Da får vi andre blokker og helt andre konstellasjoner, sier Røssland.

Som tredje største parti i bystyret har Frp dessuten rett på verv «på egen kjøl», påpeker Røssland.

De tre partiene i byrådet har de siste dagene behandlet kravet fra Frp. Venstre sier kategorisk nei. På årsmøtet til Bergen Venstre i helgen ble det gitt støtte til denne linjen, sier gruppeleder Anders Skoglund.

KrF har nøyd seg med å peke på at Venstres nei gjør det unødvendig å ta stilling.

Høyre sier ja

Høyre, derimot, ønsker å komme Frp i møte:

— Høyre ønsker å gå til forhandlingsbordet med tanke på å etablere et flertallsbyråd, dersom samarbeidsavtalen brytes, sier Torbjørn Hansen, leder i Bergen Høyre og legger til:

— Vi finner det veldig alvorlig hvis Frp går ut av avtalen. Det vil skape en ustabil politisk situasjon og styringsproblemer som igjen vil gå ut over innbyggerne.

  • Tror du Frp fremmet dette kravet nettopp for å bli kvitt samarbeidsavtalen og stå friere frem mot neste valg?

— Det er ikke unaturlig å tenke seg at dette var ledd i en større strategi. Hvis problemet utelukkende var forhold knyttet til gjennomføringen av avtalen, ville det vært en enkel sak å sette seg ned for å gjennomgå situasjonen, sier Hansen.