Så langt i år har det vært seks overdosedødsfall i Bergen. Det er færre enn antallet på samme tid i fjor, men de tre siste dødsfallene har skjedd bare i løpet av åtte dager. Senest lørdag kveld døde en mann av overdose i Bergen sentrum.

— Flere land i Europa har registrert større leveranser av veldig rent og sterkt konsentrert heroin fra Afghanistan i det siste. Mens krigen pågikk var det en tørkeperiode, etterpå er forsyningskanalene er blitt åpnere. Men om renere stoff fra Afghanistan kan være årsaken til dødsfallene i Bergen, blir bare ren spekulasjon, understreker avdelingsleder Anne Lonnechen ved STRAX-huset.

En gjenopplivet

Politiet var i går svært tilbakeholdne med opplysninger om mannen som døde lørdag, fordi den omkomnes pårørende ennå ikke var varslet.

Samme dag var en annen mann nær ved å dø av overdose i Nygårdsparken.

— Han ble reddet av ambulansen. Han var svært nær å dø, men ble reddet under gjenopplivning, sier operasjonsleder Harald Thue til Bergens Tidende.

Også forrige helg var det to overdosedødsfall. Om morgenen 19. september døde en mann i Nygårdsparken. Dagen etter døde en annen mann i en leilighet i Bergen sentrum etter å ha fått i seg en rekke forskjellige typer narkotika.

— Han som døde lørdag hadde kommet ut av fengsel samme dagen. Han hadde vært stoffri i flere måneder, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen ved vold- og sedelighetsseksjonen på Bergen Sentrum politistasjon.

Når narkomane har vært stoffrie i lengre perioder, minker kroppens tålegrense mot narkotika.

Flere narkomane

Sammenliknet med i fjor har både Oslo og Bergen registrert færre overdoser, samtidig som det trolig blir stadig flere narkomane. Dette forklares blant annet med flere sprøyterom og økt bruk av metadon.

Derfor er det oppsiktsvekkende at Bergen opplever tre narko-dødsfall så tett etter hverandre. STRAX-huset har ikke fått noen melding om hva som kan ligge bak dødsfallene. Men erfaringer fra andre land i Europa peker altså i retning sterkere narkotika.

— En annen forklaring kan være blanding av flere stoffer. Heroin blandet med rohypnol lammer for eksempel åndedrettssystemet. Dessuten har folk som har vært uten narkotika en periode mye lavere toleransegrense. Bergen har også en gruppe narkomane som har holdt på lenge og er i dårlig forfatning, sier Anne Lonnechen i STRAX-huset.

Huset, som nå har åpnet igjen i helgene, har en jevn økning i antall besøkende og har hatt en del nyregistreringer i det siste.

I år merker vi større påtrykk på våre tjenester enn i fjor, forteller Lonnechen.