Det trengs opp mot 1000 ekstra politibetjenter under Sykkel-VM i september. Politidirektoratet har ifølge politiforum.no planlagt å beordre politiansatte fra andre politidistrikt til Bergen i de tre ukene VM pågår.

Etter intense forhandlinger mellom Politidirektoratet (POD) og Politiets Fellesforbund (PF) endte det med brudd mellom partene fredag.

Pass av barn

Forbundets leder, Sigve Bolstad, mener POD kynisk utnytter retten til å beordre politifolk til et slikt ekstraordinært arrangement.

– Først og fremst handler det om fraværet av å erkjenne at det medfører en belastning for mannskapene å være borte fra familie og venner, og godtgjøre dette. I tillegg lå det heller ikke noen godtgjørelse for pass av barn når barnepasser ble beordret til Bergen, sier Bolstad til Politiforum.

Han mener PODs beordringsmulighet tidligere har vært kompensert på en klok måte, og at man anerkjente merbelastningen det er å være lenge borte fra hjemmet. Nå synes han ikke det virker som om arbeidsgiver ønsker å føre denne tradisjonen videre.

Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet skriver i en e-post til Politiforum at Vest politidistrikt jobber godt for å få gjennomført sykkel-VM på en forsvarlig måte. Han påpeker at det i staten er generelle regler for dekning av kostnader i forbindelse med å arbeide andre steder enn det vanlige, og at disse gjelder også for politi- og lensmannsetaten. Men han understreker at forhandlingene mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund er pålagt taushetsplikt og at resultatet vil bli gjort kjent så snart det foreligger.

Beordret mot sin vilje

Flere tillitsvalgte er bekymret for at Sykkel-VM vil få en ekstrabemanning som ikke er motiverte for jobben. Ifølge Rune Kaspersen, tillitsvalgt for mannskapene i Utrykningspolitiet i Innlandet og Øst politidistrikt, planlegger man å beordre 42 ansatte i UP-distriktet til Bergen. 32 av disse skal ha blitt beordret mot sin vilje.

− POD må konstruere et opplegg som inviterer til større grad av motivasjon for å gjøre slik tjeneste. Nå risikerer de at politifolk ikke frivillig tegner seg for slik tjeneste. Da må tvangsbeordring brukes, uten at det tas hensyn til familie og sosiale forpliktelser, sier Kaspersen til Politiforum.

Leder i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, er ikke selv involvert i forhandlingene. Men han har forlengst tatt opp behovet for økt bemanning, og nå mener han man er i tidsnød. Rekdal sier til BA at han håper på en snarlig avklaring, og at han har tillit til at de som forhandler skal finne en løsning.