Rapporten «Spesialundervisningen i grunnskolen under Kunnskapsløftet» beskriver spesialundervisningens kår i Norge de siste årene. Den gir et lite flatterende bilde av situasjonen, og viser at mange assistenter må ta seg av den krevende undervisningen.

– En assistent har ingen pedagogisk utdannelse overhode. Det stilles heller ingen krav til annen formell kompetanse. Noen av assistentene har gjennomført videregående skole, andre har ikke, sier professor i pedagogikk, Thomas Nordahl til NRK.

Nordahl er en av fagfolkene bak rapporten som er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Rapporten viser at 30 prosent av landets skoleledere gir assistenter ansvaret for den praktiske gjennomføringen av spesialundervisningen knyttet mot skolefaglige mål. 10 prosent sier at assistene alltid eller ofte utfører sine oppgaver alene uten lærer til stede.