Den 41 år gamle hovedtiltalte ble dømt til ubetinget fengsel i fem år og tre måneder. Han ble dømt for å ha hatt befatning med nærmere tre kilo kokain og amfetamin, hvorav nærmere to kilo er videresolgt. I tillegg har han solgt 1544 narkotiske tabletter.

— Profesjonelt preg

”Tiltalte har drevet med en betydelig og langvarig omsetning av kokain og amfetamin og med profesjonelt preg”, skriver Bergen tingrett i dommen.

På narkotikasalget som skal ha skjedd i perioden januar 2003 til november 2005, skal 41-åringen ha tjent i overkant av en million kroner på narkotikasalg. Retten fant det rimelig å inndra 650.000 kroner. Summen er sett i forhold til at mannen er uformuende og utbyttet ikke er i behold.

- Positivt

I tillegg til 41-åringen, ble tre menn på 34, 40 og 49 år dømt i samme sak. De ble dømt til henholdsvis fire, tre år og tre måneder og tre års fengsel. Retten inndrog også en halv million kroner av 34-åringen, 20.000 kroner av 40-åringen og 2.500 av 49-åringen.

Aktor, statsadvokat Jarle Golten Smørdal, har ikke fått lest dommen selv.

— I utgangspunktet er det positivt at alle er domfelt og at straffeutmålingen ikke ligger så veldig langt unna det påtalemyndigheten la ned påstand om, sier Golten Smørdal.

Hentet i Oslo-området

Den omfattende narkotikatiltalen bygger på tre større beslag av narkotika, forklaringer og analyser av økonomien til de fire. Det har også vært kommunikasjonskontroll av 26 personer i saken.

Mesteparten av stoffet som er beslaglagt i saken kommer fra Østlandet, og er hentet i Oslo-området. Tre av mennene som er dømt er hjemmehørende i Bergen, mens den siste holder til i Drammen.

Det er ikke klart om noen av partene kommer til å anke dommen.