Samlar tre skular med 3500 elevar

Ei gigantisk skuleutbygging på 13.200 kvadratmeter står for tur på Fosshaugane, dersom rektorane i Sogndal får det som dei vil.