Også politiet merker at nettmobbing blant barn er et økende problem.

- Vi får jevnlig telefoner fra foreldre som er bekymret for at barna mobbes digitalt, eller fra unge som lurer på hva de skal gjøre når de utsettes for det, sier politioverbetjent Tone Loftesnes Kornli. Hun er leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, der de jobber med alders— gruppen 13-18 år.

Hun sier at de også får anmeldelser der skoleelever har vært utsatt for nettsjikane av andre barn, men understreker at det ikke er mange saker som ender med politianmeldelse.

Trusler om nettbilder

At den digitale mobbingen er et problem, bekrefter også undersøkelsen BT har gjort blant rektorene i Bergen. Av de 58 som har svart, sier 40 rektorer at de har hatt mobbesaker ved sin skole der digital mobbing har vært en del av, eller hele problemet.

I mange av sakene handler det om bilder av elever som blir lagt ut i sosiale medier. I andre saker har elever fått stygge kommentarer på nettet.

TRUSLER: Politioverbetjent Tone Loftesnes Kornli er leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, og merker at nettmobbing blant barn er et økende problem. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Mimi Bjerkestrand, rektor ved Slettebakken skole, sier at de ikke har hatt konkrete, dokumenterte mobbesaker, men at de ved tre tilfeller opplevde at elever ble tatt bilder av, og fikk trusler om at disse skulle legges ut på nettet.

- Det fikk vi stoppet før det skjedde. Vi har også opplevd at en elev opplevde å bli krenket i en chattekanal. Også det fikk vi tatt tak i, sier Bjerkestrand.

Også på Loddefjord skole har de opplevd at det er blitt tatt bilder av elever, og at det blir sendt kommentarer i meldinger mellom elever.

- Det oppstår noe slikt hvert år. Dette er noe vi er blitt mer obs på, sier Sissel Fuglestad.

Vil stenge mobbesider

I Bergen er det blitt en debatt om hvordan en skal bekjempe nettmobbingen blant skolebarn. I bystyremøtet 23. april sa byrådet at de ikke ville blokkere tilgangen til nettsider og andre digitale plattformer som ofte er blitt brukt til nettmobbing.

BT har tidligere skrevet flere artikler om bruken av slike sider, blant annet appen Ask.fm, som gjør det mulig å sende anonyme meldinger til hverandre. Meldingene kan ses av hele vennekretsen.

- Jeg forstår egentlig ikke problemet med å stenge sidene. Det vil jo bare gjøre det umulig å drive med denne typen mobbing i skoletiden, sier rektor Sissel Fuglestad på Loddefjord skole. Hun er ikke alene.

Av de 58 rektorene i BTs undersøkelse, svarer 40 av dem at de ønsker at kommunen skal stenge tilgangen til de såkalte mobbesidene i skoletiden.

- Viktig symboleffekt

Fuglestad mener det å stenge mobbesidene har en viktig symboleffekt.

- Det er en markering av hva man synes at elevene skal drive på med, for å hindre at de har fokus på dette i skoletiden. Utenfor skoletid har barna frihet til å bruke disse nettstedene, det må være opp til de foresatte, sier hun.

Også Mimi Bjerkestrand ved Slettebakken skole mener kommunen bør stenge sidene.

- Det bidrar til å sette tydelig grenser for hva som er akseptabelt og ikke. Det viktigste er likevel kontinuerlig forebyggende arbeid, der vi lærer ungene våre godt nettvett, og der vi som foreldre og ansatte på skolen er tett på elevene og følger med på hva de gjør, sier Bjerkestrand.

Bør heller drive opplæring

Andre rektorer er likevel enige med byrådet i at stenging er unødvendig. De mener man heller bør bruke ressurser på andre tiltak.

- Om man stenger noe i skoletiden, vil elevene likevel være på sosiale medier utenom. Dessuten dukker det stadig opp nye ting, sier Eva Søfteland, rektor på Rådalslien skole.

Heller ikke Marius Arnason Bøe, rektor ved Li skole, tror det å stenge enkelte nettsteder er riktig vei å gå.

- Det er ikke så lett å vite hva som er rett, for det kan godt være at stenging gjør at man får færre utfordringer med mobbing på slike sider. Likevel tenker jeg at skolens oppgave heller må være å trene elevene til å møte ulike typer sosiale medier, heller enn å stenge dem, sier Bøe.

Ingen økning

Også leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Elisabeth S. Gundersen, mener det å stenge nettsider er et unødvendig grep i kampen mot mobbing.

- Sosiale medier er kommet for å bli, og om ungene skal lære seg å bruke dem på en fornuftig måte, er ikke den rette måten å forby dem, sier hun.

Politiet i Bergen understreker uansett at foreldre må sette inn i barnas digitale hverdag.

- Det får man kun til gjennom hyppig dialog, sier politioverbetjent Tone Loftesnes Kornli.

Hun påpeker at det også er en rekke innstillinger for å begrense barn og unges nettbruk, som foreldre må være klar over.

- Man må vurdere om barna er modne nok til å bevege seg fritt på nettet, sier Kornli.