• BREVET FRÅ 1537: Utsnitt frå 480 år gammalt brev i Riksarkivets diplomsamling. Brevet fortel kva for befalingar kong Kristian 3. gav lensherren på Bergenhus då reformasjonen skulle innførast i praksis. FOTO: Jo Rune Ugulen

Reformasjon med list og lempe

På dagen i dag, for 480 år sidan, skreiv kongen i København eit viktig brev til lensherren på Bergenhus.