Det er torsdag ettermiddag, men statsvitenskapstudent Grete Lill Homme sitter ikke og leser.

Hun står bak disken på Essos bensinstasjon ved Auglandsbukta i Kristiansand. Der selger hun pølser med alt.

— Jeg hadde ikke klart meg uten å arbeide, og jeg kjenner nesten ingen som ikke arbeider ved siden av studiene, sier Homme. Hun tar en bachelorgrad i statsvitenskap og jobber 20-25 timer i uken ved siden av.

Mye jobb, lite forelesning

Nesten halvparten av studentene bruker fra seks til 40 timer i uken på betalte jobber utenom studiene, viser Norfakta-undersøkelsen. Halvparten av studentene bruker færre enn 15 timer på forelesning. — Det er skremmende lave tall og altfor liten innsats.

Hvis den innsatsen gir ståkarakterer, har vi for lette eksamener, mener viserektor Marit Aamodt Nilsen ved Universitetet i Agder (UiA). Da kvalitetsreformen ble innført i 2003, var formålet at studenter først og fremst skulle studere. Flere undersøkelser bekrefter imidlertid funnene Norfakta har gjort: Studenter jobber mye. Men ikke med studiene. - På dette punktet har kvalitetsreformen dessverre ikke lyktes, mener Nilsen.

Ikke råd

  • Jeg kjenner flere som arbeider like mye som meg, sier Grete Lill Homme, som mener det er umulig å klare seg bare på studielån.

Når husleien er betalt, har hun bare 2000 kroner igjen hver måned å leve for.

— Det holder ikke når man skal betale for transport, mobil og mat i tillegg, sier hun. Viserektor Nilsen er helt enig.

— Samtidig som vi krever at studentene skal studere mer, må også satsene for lån og stipend bli satt opp. Det er kanskje for mye forlangt at studenter skal ha lavere levestandard enn andre, sier hun.

Viserektoren mener videre at studentene må forstå at det er lurt å være tilstede.

— Men vi ønsker ikke et regime der mer av undervisningen er obligatisk, sier hun.

Grete Lill Homme har 10-15 forelesningstimer i uken. Hun tror poenget er å arbeide strukturert.

— Jeg tror ikke jeg ville fått bedre karakterer om jeg ikke hadde jobbet så mye, sier hun.

Tekst: HILDE MOI

Foto: REIDAR KOLLSTAD