GARD STEIRO gard.steiro@bt.no— Jeg tror våre politikere har vondt for å forstå at narkomane kan lære noe. Selv om flere har vært runge rusmisbrukere i over 10 år, kan de fortsatt ikke sette sprøyter på riktig måte. De sliter med store helseplager fordi samfunnet ikke gir dem veiledning, sier Liv Jessen, daglig leder ved Pro Sentret. - Sprøyterom en suksess Det var i desember 2000 Pro Sentret trosset Stortingets restriktive sprøytepolitikk. Stikk i strid med alle vedtak lot de narkomane injisere narkotika i et kommunalt kontaktsenter for prostituerte.Da TV 2 omtalte saken i februar, stengte Oslo kommune sprøyterommet med umiddelbar virkning.Nå foreligger det en 30 siders rapport fra Pro Sentret som konkluderer med at prosjektet var en suksess. For første gang får politikerne anledning til å lese hva som vil bli konsekvensene hvis de åpner for sprøyterom. Forebygger infeksjoner - Rapporten viser at politikerne har mulighet til å gi narkomane et mer verdig liv. Den viser også at sprøyterom vil redusere misbrukernes helseproblemer, og på sikt kan redusere antall overdoser, sier Jessen. Målene med prosjektet var å forebygge infeksjoner og overdoser. De narkomane fikk veiledning om sprøytebruk og hygiene, tilgang på rent utstyr, og råd om dosering av rusmidler. Store byller I løpet av to og en halv måned benyttet 50 misbrukere seg av sprøyterommet. 48 av dem var kvinner, og gjennomsnittsalderen var 33,5 år. Alle hadde vært sprøytenarkomane i mer enn 2 år. En av dem debuterte med sprøyte allerede som 11-åring. Brukerne av sprøyterommet måtte la seg intervjue av ansatte ved senteret. På denne måten kartla de narkomanes sprøytevaner og helsetilstand. Det viste seg at misbruket utenfor sprøyterommet var preget av slurv, stress og dårlig hygiene: * Noen opplyste at frykten for å bli tatt av politiet tvang dem til å skynde seg med injiseringen. Dette førte til skader på blodårer og større risiko for å feilkalkulere inntaket.* Misbrukerne hadde sjelden tilgang på renseutstyr eller desinfiserende væske. Resultatet ble ofte infeksjoner i sprøytesårene.* Brukerutstyret var ofte skittent. I rapporten står det at mange misbrukere ikke har tilgang på rent vann når de injiserer.Enkelte bruker vann fra sølepytter. De ansatte ved senteret erfarte at misbrukerne, på tross av flere års erfaring, ikke kunne sette sprøyter på forsvarlig måte. Ofte brukte de feil type kanyler. De måtte stikke flere ganger før de traff åren, noe som resulterte i at bakterier og blodrester havnet under huden. Flere ganger stakk de narkomane sprøytespissen tvers gjennom blodåren før de forsøkte å presse stoffet inn. Resultatet av dårlig hygiene og feil sprøytebruk er dramatiske. De fleste av misbrukerne har store helseplager. 14 av dem opplyste at de hadde abscesser, det vil si verkebyller fylt med gulgrønn og illeluktende væske.Jessen sier at kvinnene hadde byller på størrelse med tennisballer i lysken. I sprøyterommet fikk misbrukerne veiledning i bruk av sprøyter. Rapporten slår fast det dette minker faren for sykdom og smittespredning. Overdoser I løpet av prosjektperioden var det to overdoser i sprøyterommet. Det er som normalt på drøye to måneder. Man kan ikke slå fast at færre setter overdose i et sprøyterom enn på gaten eller i private rom. Sikkert er det uansett at de færreste vil omkomme hvis de setter skuddet under oppsikt fra helsepersonell.På sikt regner Liv Jessen med at en ordning med sprøyterom kan føre til færre overdosedødsfall. - Vi må ikke glemme den pedagogiske siden av sprøyteromsordningen. Her hadde vi mulighet til å veilede dem når de skulle dosere. Nesten halvparten av injeksjonene ble gjort i lysken eller halsen. Dette blir regnet som svært farlig fordi stoffet går rett til hjertet. I sprøyterommet fikk de råd om hvordan de kunne sette sprøytene andre steder på kroppen. - Det er på tide at politikerne i dette landet slutter å lete etter det ene svaret som skal få slutt på overdosene. Her er det mange bekker som kan gjøre en stor å. Sprøyterom er en av dem, sier Jessen. Les også: Fikk verdigheten tilbakeDen fullstendige rapporten fra Pro Sentret