KARI PEDERSEN

I januar 2001 hadde Hordaland 11 private grunnskoler. Siden den gang er fem nye skoler godkjent. Ytterligere tre venter på godkjenning. Storparten av de nye skolene har ordet kristen eller kristelig i navnet sitt. Stiftelsen Askøy friskole har også sitt utspring i menighetsmiljøet.

Morgenandakt og salmer

Initiativtaker Randi Hovgaard liker ikke betegnelsen privatskole.

— Jeg foretrekker å kalle det friskole, sier Randi Hovgaard med et smil.

Dette er hennes visjon, idéen hun har brent for i fire år. Nå har Hovgaard med seg en hel gruppe i planleggingen av en tverrkirkelig skole der kristen oppdragelse skal prege hele skolemiljøet. Her skal skoledagen starte med morgenandakt. Barna skal synge kristne sanger og De ti bud prege arbeidsmiljøet.

— Vi skal også ha musikk, dans og mye glede. Det viktigste elementet i vårt kristne grunnsyn blir å vektlegge at hvert barn er unikt.

Godkjent av Clemet

Viktigste seier er i havn. I vår kom godkjenningen signert undervisningsminister Kristin Clemet. Selv om lokalpolitikerne, med knapt flertall, uttalte seg negativt. Askøy friskole får ta opp inntil 140 elever.

— Kom godkjenningen raskere enn ventet?

— Det er ikke tvil om at regjeringsskiftet gjorde utslaget, konstaterer Hovgaard fornøyd.

Nå gjenstår først og fremst de praktiske vanskene som å skaffe lokaler til den nye skolen.

Målet er å starte neste høst. Helst med 20-30 elever. For øyeblikket står ti barn på søkerlisten.

— I første omgang vil vi leie et sentralt lokale. På litt lengre sikt er målet å bygge nytt, forteller Randi Hovgaard.

Ønsketomten ligger ved et veikryss midt inne i øykommunen, ti minutters kjøring unna både Kleppestø og Erdal. Forhandlinger med grunneier pågår.

Bedre tilskudd?

Forskjellen mellom tilskuddet til private skoler og den offentlige skolen er 10.000 kroner per plass. Skolestiftelsen på Askøy håper å klare seg med en foreldrebetaling på 6000 kroner årlig og vil i tillegg gi søskenmoderasjon yte friplasser.

Sammen med Frp har regjeringspartiene forpliktet seg til å bedre finansieringsordningen for privatskolene. Mens skolene i dag får dekket storparten av driftsutgiftene, vil høyresiden dekke også kapitalutgiftene.

— Vi håper dette kommer på plass i løpet av byggeprosessen, sier Randi Hovgaard.

Askøy friskole skal bli en tverrkirkelig skole. Tre ulike menigheter har vedtatt å stille seg bak planene.

Familien Vikesland er en av familiene skolestifterne har kontakt med. Svein Håkon og Stine Vikesland har ennå ingen barn i skolealder. Men foreldrene har planer om å sende både Rebekka, lillebror David og den ennå ufødte nummer tre til Askøy friskole.

— For oss er alternativet å sende barna til Levende Ord, ikke til den offentlige skolen, sier Svein Håkon Vikesland.

Bare ett avslag

Rådgiver Hjalmar Olseth ved Statens Utdanningskontor i Hordaland har en lang liste allerede godkjent skoler og nye søknader liggende.

Bare Bjoa Montessoriskole har fått avslag. Ellers er det gitt godkjenning til følgende skoler:

Unneland kristne barneskole, Sveio kristne barneskule, Levende Ord Sotra og Montessori ungdomsskole i Bergen.

Austevoll kyst- og naturskule og AIBa, en kristen apostolisk skole på Stord, samt Stord kristne grunnskule venter for øyeblikket på godkjenning.