I vår ble 134 doktorgrader avlagt, noe som er en økning på 14,5 prosent fra samme periode i fjor. I hele fjor ble det disputert for til sammen 202 doktorgrader.

Prorektor, professor Anne Gro Vea Salvanes, er svært fornøyd med resultatet. Hun synes det er gledelig at så mange nå har oppnådd den høyeste universitetsgraden.

Kvinnene står for 57 prosent av de avlagte doktorgradene, og også tradisjonelle mannsdominerte fagfelt har nå over 50 prosent kvinner blant doktorandene.

25 prosent av doktorgradene i vårsemesteret ble avlagt av utenlandske statsborgere.