Ferdig med "Sleipner"-innstillingen

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen har lagt siste hånd på sin innstilling om hvorvidt "Sleipner"-frifinnelsen skal ankes eller ikke.