Førstlagmann Rune Fjeld i Gulating lagmannsrett og sorenskriver Mette Cecilie Greve i Nordhordland tingrett har vært gift siden 1999. Da bt.no ville undersøke dommernes yrkesbakgrunn, henvendte vi oss til dem og den tredje lederen i tinghuset, daværende sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett.

Frykter for sikkerheten

Tenold stilte seg først positiv til undersøkelsen. Noen dager senere kom en e-post fra Rune Fjeld. På vegne av domstollederne og dommerne ga han beskjed om at de ikke ønsket å svare, og henviste i stedet til sidegjøremålsregisteret for dommere.

– Vi jobber i en virkelighet der det forekommer trusler. Vi opplever at personfokuserte medieoppslag ikke vil bedre sikkerheten for dommerne, sier Fjeld.

Både Fjeld og Greve understreker at det var opp til hver enkelt dommer om de ville svare, og at de i prinsippet er for åpenhet rundt dommernes bakgrunn.

– Det vi kom frem til, var at vi ikke ville pålegge noen å svare, sier Greve.

Martin Tenold har sluttet som sorenskriver, og ønsker derfor ikke å uttale seg om domstolledernes avgjørelse.

Kardemommeby

Åge Fred Pedersen er en av de 13 dommerne som svarte. Han er skuffet over at så få kolleger deltok.

– Jeg synes det er bra at hele yrkesbakgrunnen til dommerne gjøres offentlig. Jeg kan ikke se at sikkerhetshensynet er en begrunnelse for ikke å svare. Dessuten opplever ikke jeg at vi lever i en hverdag med trusler. Her er det idylliske Kardemommeby-tilstander i forhold til andre land.

Verken Fjeld eller Greve synes det er problematisk at de som ektepar utgjør flertallet blant domstolllederne i Bergen.

– Akkurat i denne problemstillingen er det enkelt, for det er ikke noen interessemotsetning. Vi er nøye med å tenke gjennom alle fellessaker som handler om forhold i tinghuset, slik at en av oss trår til side når det er interessemotsetninger, sier Fjeld.

Vil vurdere CV på nett

Han kjente ikke til at Høyesterett har gjort hele yrkesbakgrunnen til dommerne lett tilgjengelig på domstolens nettsider.

– Det er klart dette er noe vi også må se på. Men det må også sies at høyesterettsdommerne har en helt annen trusselsituasjon, sier Fjeld.

I Høyesterett møter som regel partene ikke dommerne i retten.

Mette Cecilie Greve vil vurdere å gjøre som Høyesterett og legge dommernes fulle yrkesbakgrunn ut på nettet.

– Jeg synes det vil være naturlig å gjøre når vi får våre egne nettsider. Men vi har ikke ressurser til å lage disse sidene selv, og må vente på Domstoladministrasjonen, sier Greve.

SA NEI: Førstelagmann Rune Fjeld i Gulating lagmannsrett.
SA NEI: Sorenskriver Mette Cecilie Greve i Nordhordland tingrett.