HANNE EDØY LOSSIUS

— Vi trenger flere jordmorstillinger i Bergen enn vi har i dag. Det oppleves frustrerende for mange gravide at de ikke får oppfølging av jordmor under svangerskapet, sier Ingrid Lid Nordø, fylkesleder i Norsk jordmorforening i Hordaland.

Innrømmer svikt

Retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at en gravid kvinne skal kunne velge om hun skal følges opp av jordmor, eller fastlege under svangerskapet. Det er den enkelte kommunes ansvar å sørge for at de gravide får en reell valgmulighet.

Seksjonssjef for Helse og omsorg i Bergen kommune, Harald Aasen, innrømmer at ikke alle gravide som ønsker oppfølgingen fra jordmor får det.

— Vi får enkelte henvendelser om at det er noen som ikke får dette tilbudet. Vi må se hvordan vi skal organisere jordmortjenesten i kommunen, slik at vi kan oppfylle retningslinjene, sier Aasen.

Gravide kvinner har krav på åtte kontroller hos fastlege eller jordmor under svangerskapet.

- Kvinnenes valg

Ingen Lid Nordø mener det er viktig for kvinnene selv å kunne velge hvem de vil gå til kontroll hos.

— Svangerskap handler ikke bare om det medisinske. Mange kvinner som ikke får oppfølging hos jordmor blir unødig engstelige. Vi betviler ikke at fastlegene gjør en god jobb, men vi har en spesiell kompetanse til å gi en helhetlig omsorg under svangerskap, fødsel og barsel, sier Nordø.

Hun oppfordrer bergenspolitikerne til å styrke bemanningen i svangerskapsomsorgen.