Advokat Helge Wesenberg, som nå er hyret inn for å bistå ekteparet Fagereng i den videre prosessen, sier det er "tilnærmet umulig" at Stian Njøtens (30) tilståelse er usann.

— I tilståelsesmøtet, som skjedde på mitt kontor, forklarte han seg om detaljer som han umulig kan ha lest seg til, sier Wesenberg.

— Har du noe inntrykk av hvem som var hovedpersonen for terroren?

— Både Ragnar Fagereng og Anne Grethe Fagereng var objekter, men jeg har inntrykk av at det hovedsakelig var rådmannen som skulle rammes. Enten direkte, eller indirekte gjennom konen.

— Skjedde dette på guttestreknivå, eller har du inntrykk av at det lå storpolitisk spill bak?

— Det var definitivt ikke på guttestreknivå. Om det lå politiske motiver bak, vet jeg ikke. Forretningsmessige, kanskje. Men det blir spekulasjoner.

— Hvem var oppdragsgivere?

— Jeg vet bare at det dreide seg om ellers seriøse personer. Om det var én eller flere som sto bak som oppdragsgivere, vet jeg ikke. Njøten var i hvert fall en slags "headman" for gjengen som skulle terrorisere Fagereng-familien.