I dag presenterte skolebyråd Harald Victor Hove og finansbyråd Liv Røssland tiltaksplaner for 11 skoler som ikke er godkjent i Bergen. Kostnadene ved strakstiltakene og nødvendig rehabilitering er beregnet til 500 millioner over det som allerede er satt av.

Opposisjonspolitikerne er ikke nådige mot byrådets håndtering av skoleforfallet.

— Bergens fremtid, barna våre, fortjener bedre. Det er svært alvorlig at tusenvis av skolebarn går i skolebygg som ikke er godkjente. Byrådet har ført skolene i Bergen inn i en svært alvorlig situasjon. Det er betimelig å stille spørsmålstegn ved om byrådet evner å føre byen ut av uføret etter å ha styrt byen i snart ni år, sier leder for oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Spleiselag

Han mener det trengs en streng økonomistyring i kommunen.

— Samtidig vil vi være klar på at staten må stille til disposisjon gode, rentefrie lånerammer til kommunen slik at vi i Bergen kan sette i gang med arbeidet umiddelbart. Kommunen må ta i bruk mulighetene for å hente inntekter gjennom eiendomsskatten. Vi må ha et spleiselag med innbyggerne for å få rustet opp skolebyggene, sier han.

Han varsler at Ap vil fremme forslag om å investere i nye skolebygg, tredoble innsatsen på vedlikehold, organisere arbeidet bedre og få vaktmesterne tilbake på skolene i Bergen.

— Sparer seg til fant

Venstres Julie Andersland er heller ikke imponert over det som kom frem i dag. Fra før er 700 millioner kroner satt av til rehabilitering av skolene.

— Jeg er sjokkert. Totalkostnadene for det manglende vedlikeholdet er mer enn 1,2 milliarder over de neste 10 årene, skal vi tro rapportene. Det er til å miste pusten av, sier hun.

Hun mener det ikke er tvil om at forfallet er byrådets ansvar.

— Dette er konsekvensene av et byråd som prioriterer å fjerne eiendomsskatten når de vet at kommunen ikke har råd til det. De kutter i de utgiftene vi ikke legger merke til, nemlig vedlikehold. Byrådet sparer seg til fant, og det går ut over skolebarna, sier Andersland.

Frykter mer forfall

Hun tror forfallet ikke begrenser seg til skolene.

— Mange offentlige bygg, for eksempel i kultursektoren, står til forfall fordi byrådet har satt seg selv i en situasjon hvor de ikke har råd til å betale for kontinuerlig vedlikehold, sier Venstre-politikeren.

Ønsker stengte skoler

Fylkesleder for Norsk Lektorlag i Hordaland, Svein Einar Bolstad, mener byrådet alene ikke har skylden for det omfattende forfallet.

— Forfallet har en lang historie tilbake til tider der også Ap styrte, sier han.

Han mener de bare er ett tiltak som raskt nok gir nødvendige forbedringer:

— Umiddelbar stenging av alle skoler som ikke er godkjente. De må forbli stengt inntil de er godkjent. Det må gjelde de samme reglene for offentlige som for private bygg, sier Bolstad.