To av tre anmeldelser for vold i nære relasjoner blir henlagt

Politiet får stadig flere anmeldelser som omhandler vold i nære relasjoner, men de fleste henlegges.