• ETTERLYST: Har politiet nok folk til å fakke dem? Noen fantomtegninger basert på etterlysninger av voldtektsmenn i Norge de senere år.

«I dag har politiet en håndfull stillinger i Kripos som jobber med å etterforske de over 1000 voldtektsanmeldelsene som politiet mottar i året.»