Sak om Naustdal-familie til menneskerettighetsdomstolen

Advokaten til det norsk-rumenske ekteparet som ble fratatt sine fem barn i 2015, tar saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).