Begge foreldra viktige

Å vekse opp berre med ein av dei biologiske foreldra kan også vere ein risikofaktor for dårleg helse i vaksenlivet, viser den amerikanske ACE-studien.