Sosialdemokratisk sosialrealisme

Man kunne ha sagt det på forhånd: «Arbeiderpartiet kommer til å vise sykehussenger stående på gangen.