184 barn tok abort i 2005

184 jenter under den seksuelle lavalderen på 16 år tok abort i fjor. Av dem var 45 under 14 år.