– Løper fra bistandsløfte

Norges bistand til de fattige i verden er redusert – målt som andel av nasjonens inntekter. Reduksjonen tilsvarer én milliard kroner.