- Abortsykepleiere sliter

Sykepleiere som bistår kvinner som skal ta abort, stilles overfor store moralske dilemmaer. - Etter mange år på slike avdelinger, kan enkelte sykepleiere få nok, sier høyskolelektor Benny Huser.