Mjølfjell Skytefelt

Forsvarsbygg har i april 03 kome med ei orientering som fortel at Forsvaret vil utvikla og tilretteleggja Mjølfjell Skyte- og øvingsfelt som eit tidhøveleg og moderne øvingsfelt med samtrening av alle forsvarsgreinene og utanlandske avdelingar.