Slettet viktige-post omsikkerhet

E-post om sikkerhet ved kolonnekjøring på riksvei 7 ble slettet i Vegdirektoratet før den nådde frem til Stortinget.