Økt formues- og toppskatt

Regjeringen vil øke toppskatten og formuesskatten i forslaget til statsbudsjett. Minstefradraget økes.